Astroniek - Astrologie opleidingen
Astroniek - Astrologie opleidingen

Astroniek

Lobbendijk 35
3991 EB Houten
T (030) 2887004
M 06-24617434
E info@astroniek.nl

Welkom bij Astroniek uit Houten

Inleiding

Astrologie is de laatste jaren steeds populairder aan het worden. Dit komt waarschijnlijk omdat mensen meer en meer behoefte krijgen aan spiritualiteit en zingeving.
 
Astrologie werd reeds in de oudheid beoefend. De oorsprong van astrologie is niet exact bekend.
Wel is bekend dat (vormen) van de astrologie reeds door de oudste ons bekende cultuurvolkeren beoefend werd. Waarschijnlijk is de astrologie ontstaan bij de Babyloniers zo’n 3000 jaar geleden. Babylon was de hoofdstad van dit rijk. Deze plaats lag vlak bij het huidige Al Hillah in Irak. Het was de hoofdstad van het Chaldeeuwse volk. Vanaf deze tijd heeft de astrologie in vrijwel alle culturen
zijn intrede gedaan. Dit met wisselend succes overigens. Tot op de dag van vandaag wordt de astrologie door sommigen met een kritisch en wantrouwend oog gevolgd. Dit komt mede door de populaire oppervlakkige astrologie rubrieken in vele kranten en tijdschriften. Er is echter ook een veel serieuzere vorm van astrologie. Hierbij blijkt dat astrologie veel complexer, breder en boeiender is dan de meeste mensen weten. Met deze vorm van astrologie kun je ook een karakter- en/of levensloop-analyse maken. Een horoscoop is eigenlijk een soort 'blauwdruk' die je bij je geboorte meekrijgt. Astroniek
Door het analyseren van je eigen horoscoop krijg je een beeld van jouw karaktereigenschappen, talenten en potentiële mogelijkheden, maar ook komen je valkuilen en mindere kanten in beeld. Kortom een horoscoop is een prachtig hulpmiddel om jezelf beter te leren kennen.


Cusussen astrologie

Astroniek verzorgt diverse astrologie cursussen. Een korte beschrijving volgt hieronder.

De orientatiecursus heeft tot doel je kennis te laten maken met de serieuze vorm van de astrologie. Wij leggen uit wat de basisbegrippen van een horoscoop zijn en gaan vervolgens in op de opbouw van een horoscoop. De theorie wordt uitgelegd aan de hand van je eigen horoscoop, zodat je persoonlijk kunt ervaren wat astrologie voor je kan betekenen. Aan het eind van de cursus heb je een goede basis om eventueel verder te gaan met een professionele opleiding astrologie. Ook worden de eerste stappen in het duiden en interpreteren van een horoscoop uitgelegd.

    Vervolgcursussen astrologie

Het is ook mogelijk om bij ons vervolgcursussen te volgen.

In het tweede jaar wordt dieper ingegaan op de planeten en een aantal andere belangrijke astrologische punten zoals onder andere cheiron, maansknopen, pars fortuna.

In het derde jaar zal er aandacht worden besteed aan de meest bekende technieken in de voorspellende of progressieve astrologie. Behandeld worden de volgende technieken: de transits, primaire directies, secundaire progressies, de solaar en de lunaar. Daarnaast zal ook het onderwerp kinderhoroscopen behandeld worden.

In het vierde jaar staan uurhoeken en de relatieastrologie centraal.

Het vijfde jaar besteden we extra aandacht aan het duiden van horoscopen en wordt je voorbereid op het examen voor praktijkvoerend astroloog bij de AVN en LEC.

In alle cursussen wordt de theorie getoetst aan je eigen horoscoop.

Zie voor verdere informatie het hoofdstuk cursussen.


Horoscopen Verzamelgids Astrologie startpagina, links en informatie over astrologie

Kort nieuws

© Astroniek 2009-2010 - Alle rechten voorbehouden